1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. | Titkárság: 275-7935 | Tanári: 397-4468 | Gazdasági iroda: 275-7938

A Szülői Fórumról Déry Emőkét és Martinez Juditot kérdeztük.


Működött már régebben is Szülői Kollégium az iskolában. Most milyen szándék, esetleg hiányérzet hozta létre a Szülői Fórumot?
Az előző tanév végén, amikor megválasztottak bennünket az Iskolafenntartó Bizottság (IFB) szülői képviselőinek, arra gondoltunk, hogy szeretnénk, ha a szülői vélemények újra becsatlakozhatnának az iskola életébe. Az előző évekhez képest sokkal magasabb volt a szavazáson a részvételi arány, és számunkra ez, valamint a sok személyes beszélgetés azt mutatta, hogy az iskola szülői közössége szeretne aktívabb szerepet vállalni az iskolai életben.
Évekkel ezelőtt működött Szülői Kollégium, több hullámban, kisebb-nagyobb aktivitással, ahová minden osztályból választottak tagokat, hogy ők képviselhessék az osztály szülői körének véleményét. Ez a kollégium évekkel ezelőtt, elsősorban az érdeklődés hiánya miatt, megszűnt.
Mindketten fontosnak tartottuk, hogy teremtsünk egy lehetőséget, ahol szülőként mindenki elmondhatja a véleményét, együtt dolgozhat közös, az iskola egészét érintő témákon.
Az első találkozónkra még 2013 júniusában került sor, majd ennek a tanévnek az első találkozóján létrehoztuk a Szülői Fórumot, ahol is szülői csoportok és találkozások laza szövetségének határoztuk meg magunkat. Fontos kérdéseket vetettünk fel: miért is jön létre egy ilyen szervezet? Hol a helye az iskolánkban? Hol a helye egy már működő Waldorf-iskolában a szülők tevékenységének?
Mindannyian megállapítottuk, hogy támogatni szeretnénk az iskolában folyó pedagógiai munkát, konkrét célokat tűzve ki magunk elé. Néhány téma, ami felmerült: a médiahasználat kérdése, IFB-döntés előkészítése, honlap, tájékoztató anyagok, SzMSz és házirend, drog és más függőségek kérdése, az iskola jövőképe szülői szemmel.


Mivel foglalkoztatok az év során?
A találkozóinkon több témát érintettünk. Ebből a két legfontosabb: a fejlesztés kérdése és a média.
A Belső Konferencia indítványozására az iskolában folyó pedagógiai fejlesztő munkáról beszélgettünk, megvitattuk a fejlesztési stra­té­giát. Egy tanár is jelen volt közöttünk. Konstruktív beszélgetést folytattunk, reméljük, eredményeit hamarosan mi is láthatjuk. A jövőben is szívesen dolgozunk ilyen és ehhez hasonló témákon.
Mindannyian fontosnak tartottuk a mai kor kihívásairól való közös gondolkodást, és ennek egyik fontos megnyilvánulását, ezért több alkalommal is a médiahasználatot (mobiltelefonok, okostelefonok használata, tévé- és filmnézés, számítógépes játékok, facebook stb.) tettük beszélgetésünk tárgyává. Elindult a közös munka, melynek végeredményeként összefoglaló javaslatokat szeretnénk tenni a médiahasználatra különböző osztályfokokon (ez nem egyes osztályokat jelent, hanem inkább osztálycsoportokat: pl. 1–3. osztály, középtagozat stb.). Támpontokat szeretnénk nyújtani, hogy szülőként mindannyian felelősen és tudatosan dönthessünk ebben, a gyerekeink mindennapjait komolyan érintő kérdésben. Fontos, hogy tudjunk erről együtt beszélgetni, hogy érezhessük, nem vagyunk a nehézségeinkkel egyedül, megoszthatjuk egymással jó gyakorlatainkat, tanulhatunk egymástól. A javaslatok csak irányelveket mutatnának, de ehhez kapcsolódva meg kellene újítani (közös munkával) a Házirend ehhez kapcsolódó rendelkezéseit, figyelve arra, hogy komolyan vett és betartható szabályok készüljenek, és ezeket tartsuk és tartassuk is be.


Hogyan fogadták a szülők?
Nagyon sokan biztattak, támogattak minket. Egy-egy találkozónk előtt vagy után többen jelezték sajnálkozva, hogy éppen nem tudnak/tudtak eljönni, jelezve, hogy őket is érdekli az aktuális téma. Jólesik nekünk, hogy van érdeklődés, ha a résztvevők száma még nem is túl magas. Reméljük, a jövőben még többen bekapcsolódnak majd a közös munkába.
Sokan kérdezik, hogy nem készítünk-e valamilyen összefoglalót a beszélgetéseinkről, amit el lehetne olvasni. De készül, ezen még dolgozunk, reméljük, hogy az iskola honlapján létre tudunk hozni egy felületet, ahol ezeket az emlékeztetőket, összefoglalókat valamennyi érdeklődő szülőtársunk el tudja majd érni. Fontosnak tartjuk, hogy a beszélgetéseken elhangzott dolgok ne maradjanak csak a résztvevők között.


Milyen eredményre jutottatok?
Fontos, hogy idén elkezdődött ez az iskolán belüli párbeszéd. Az előbb felhozott példákon kívül öröm volt számunkra, hogy az iskola vezetése rendszeresen megkeres minket, ha egy-egy ügyben a szülőkre szeretne támaszkodni. Ilyen volt a 25. éves évforduló szervezése is, melybe sikerült bevonni többeket a szülők közül.


Segítette-e az egymás közötti kommunikációt és megértést a fórum?
Mint ahogy a szülői esteken is, itt is sokszor kiderül, hogy milyen hasonló cipőben járunk, megerősítjük egymást, hogy nem vagyunk egyedül egy-egy problémával szemben. De az is fontos, hogy a nagyobb gyerekes szülők beszélnek arról, hogy ők mikor és hogyan szembesültek egy-egy nehézséggel, problémával, és hogy hogyan oldották azt meg, az is kiderülhet ugyanakkor, hogy néhány évvel korábban más volt-e a helyzet.


Milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek? Mit csinálnátok a jövőben másként?
Legnagyobb nehézségünk talán az, hogy rengeteg tervünk van, és több mindennel szeretnénk, sokszor egyszerre foglalkozni. Néhány ügyet pedig talán erősebben kellene képviselnünk, például az előbb említett, elkészült jegyzőkönyvek publikálásának megoldása. Nagyon fontosnak tartjuk a nyílt kommunikációt, az átlátható működést.


Hogyan tovább? Milyen terveitek vannak a jövő tanévre?
Rendszeressé szeretnénk tenni a találkozásainkat, előre meghatározott időpontokban. Célunk, hogy az egyes kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok jöjjenek létre, akik külön találkozókon dolgozhatnának együtt, és a közös összejöveteleken megoszthatják az eredményeiket a többiekkel.
Terveink között szerepel még, hogy közös szülői esteket (előadással egybekötött beszélgetéseket) szervezünk olyan témákban, amelyek egy-egy korosztályt erősebben érintenek, ahol szülőként lehetne több osztályt átfogó képet kapni bizonyos, sokakat érdeklő és érintő témákban. Szívesen dolgoznánk rendszeresen együtt a Házirend mindenkori újraalkotásán a tanárok és a felsős diákok képviselőivel.
Kisebb-nagyobb lélegzetvételű feladatok is lennének. Csak egy egyszerű példát említve, többen kérdezték már tőlünk, hogy az ebédbefizetést nem lehetne-e rugalmasabbá tenni, hetente fizetni, vagy csak bizonyos napokra stb. Ha összefog ebben az ügyben néhány szülő, végez egy piackutatást, hogy más iskolákban ez hogyan működik, milyen lehetőségek vannak, megvitatjuk a kérdést, utána pedig az iskola vezetése elé le tudunk tenni egy javaslatot.
Várjuk a lelkes résztvevőket! Bárki, bárhová, bármikor becsatlakozhat!

Keresés

naptár

További olvasnivaló